DRONE, MULTİKOPTER VE BENZERİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ İZİNSİZ KULLANILMASI VE UÇURULMASI HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER
 
Valilik Makamının 09/08/2016 tarihli ve 538 sayılı onayı ile   İlimiz  sınırları içerisinde (tüm ilçeler dahil) kişi ve kurumlar tarafından her ne suretle olursa olsun ikinci bir emre kadar, Valilik Makamından izin alınmaksızın Drone, Multikopter ve benzeri insansız hava araçlarının kullanılması ve uçurulması yasaklanmış olduğu ve drone, multikopter ve benzeri insansız hava araçlarının izinsiz kullanılması ve uçurulması halinde uygulanacak müeyyideler  olarak 11/08/2016 tarihli 2016/2 sayılı karar alınarak Kaymakamlığımıza  bildirilmiştir.
 
11/08/2016 tarihli 2016/2 sayılı karar